Tagged in

thức ăn cho cá sặc cẩm thạch

thức ăn cho cá sặc cẩm thạch có thể ăn được các loại thức ăn dạng viên và dạng hạt. Chúng cũng không ngại ăn những thức ăn tươi sống. Giun hoặc tôm nhỏ hoặc thực phẩm đông lạnh. Cũng là một sự lựa chọn khá ổn cho loài cá này.

Menu