Tagged in

thức ăn cho cá sặc gấm

thức ăn cho cá sặc gấm là các loại như: tảo, côn trùng, giáp xác, trùn chỉ, loăng quăng. Kể cả thức ăn khô dạng viên… Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho ăn một lượng nhỏ/lần thôi nhé. Vì thức ăn thừa có thể làm bẩn bể cá.

Menu