Tagged in

thức ăn cho cá sặc trân châu

thức ăn cho cá sặc trân châu thường là ấu trùng. Côn trùng nhỏ, giáp xác, trùng chỉ, trứng của các loài khác hoặc tảo. Cá sặc trân châu cũng có thể ăn được các loại thức ăn dạng viên và dạng hạt…

Menu