Tagged in

thức ăn cho cá sam cảnh

thức ăn cho cá sam cảnh là cá trạch, trùn chỉ, sâu, cá nhỏ, tôm tươi. Lưu ý khi chuẩn bị thức ăn cho cá sam cảnh. Anh em chủ nuôi cần loại bỏ râu hay góc cạnh nhọn. Cắt thành khúc nhỏ để tránh gây tổn thương cho cá Sam.

Menu