Tagged in

thức ăn cho cá sam

thức ăn cho cá sam là các loại thức ăn tươi sống và đông lạnh. Chẳng hạn như trùn chỉ, sâu, cá nhỏ, tôm tươi… Món khoái khẩu mà cá Sam yêu thích nhất là cá trạch.

Menu