Tagged in

thức ăn cho cá sóc đầu đỏ

thức ăn cho cá sóc đầu đỏ là trùng chỉ, bo bo… cho đến các loại thức ăn dạng viên. Tuy nhiên bạn cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo cá phát triển tốt nhất.

Menu