Tagged in

thức ăn cho cá sọc ngựa

thức ăn cho cá sọc ngựa các loại giáp xác, động vật không xương sống. Côn trùng, thực phẩm khô dạng viên. Lưu ý khi cho cá sọc ngựa cá ngựa vằn ăn là chỉ cho ăn với lượng vừa phải. Điều này sẽ giúp các anh em chủ nuôi tránh lãng phí thức ăn và hạn chế làm dơ nước trong hồ.

Menu