Tagged in

thức ăn cho cá sơn banggai

thức ăn cho cá sơn banggai là cá tươi sống hoặc cá đông lạnh. Thời gian sau có thể chuyển qua các loại thực phẩm dạng khô. Như viên và vụn giàu vitamin. Bổ sung thêm trong khẩu phần ăn các chất dinh dưỡng như tôm, cá, tép krill băm nhỏ và cả mực, artemia và tép mysis.

Menu