Tagged in

thức ăn cho cá tai tượng

thức ăn cho cá tai tượng là các loài thực vật, giáp sát, côn trùng, cám. Cá tai tượng cũng ăn được thức ăn viên hay cả thức ăn thừa. Các bạn nên cung cấp cho cá tai tượng khẩu phần ăn dinh dưỡng, đa dạng và an toàn. Điều này sẽ giúp chúng phát triển nhanh, sinh sản chất lượng và kéo dài tuổi thọ.

Menu