Tagged in

thức ăn cho cá tam giác

thức ăn cho cá tam giác chủ yếu là các loại côn trùng, động vật giáp xác hay các sinh vật phù du. Bạn có thể cho chúng ăn sâu đông lạnh, trùn chỉ. Hay cám viên, kể cả thịt bò đông lạnh… Bên cạnh đó, anh em cũng nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng. Của cá tam giác như các loại thức ăn tươi sống.

Menu