Tagged in

thức ăn cho cá thần tiên

thức ăn cho cá thần tiên đa phần là những loại thức ăn dạng mảnh. Cá thần tiên cũng có thể ăn được cả sâu, giun, ấu trùng, côn trùng. Các loại cá nhỏ hay tép nhỏ… Thậm chí là với những em cá bảy màu nhỏ nhắn xinh xắn cũng có thể trở thành mồi ngon cho cá ông tiên.

Menu