Tagged in

thức ăn cho cá thia lá mạ

thức ăn cho cá thia lá mạ Cá Thia có màu xanh lá mạ độc đáo. Nên tên gọi đầy đủ của chúng sẽ là cá Thia Xanh Lá Mạ. Thức ăn chủ yếu của cá thia lá mạ là vụn giàu vitamin. Thức ăn đông lạnh, đồ khô làm lạnh, tảo biển và đương nhiên là cả thức ăn sống.

Menu