Tagged in

thức ăn cho cá thia

thức ăn cho cá thia Cá Thia là loài ăn tạp. Thực đơn chúng rất đa dạng. Chẳng hạn như vụn giàu vitamin, thức ăn đông lạnh, đồ khô làm lạnh và đương nhiên là cả thức ăn sống. Cho thêm ít các loại tảo biển cũng là một cách tạo nên nguồn thức ăn tự nhiên cho chúng.

Menu