Tagged in

thức ăn cho cá thiên thần lửa

thức ăn cho cá thiên thần lửa Cá Thiên Thần Lửa là loài ăn tạp. Thức ăn cho cá thiên thần lửa là tảo Spirulina. Tảo biển, ấu trùng tôm hoặc tôm đông lạnh… Khi quá bận rộn, không có nhiều thời gian thì thức ăn khô có thể thay thế những loại thức ăn này.

Menu