Tagged in

thức ăn cho cá thòi lòi

thức ăn cho cá thòi lòi Cá Thòi Lòi là một trong số những loài ăn tạp. Vì vậy chúng rất dễ ăn. Thức ăn cho cá thòi lòi là mùn bả hữu cơ. Cá, tôm, tép nhỏ và sinh vật phù du trong nước…

Menu