Tagged in

thức ăn cho cá trạng nguyên

thức ăn cho cá trạng nguyên Cá Trạng Nguyên. Thích ăn mồi sống như các loài động vật giáp xác và không xương sống nhỏ. Các món như tôm ngâm nước muối cắt nhỏ, sâu Đen sống, giun ống… Đều là những món khoái khẩu của loài cá này.

Menu