Tagged in

thức ăn cho cá vạn long

thức ăn cho cá vạn long Cá Vạn Long thuộc loài cá ăn tạp. Món ăn khoái khẩu của chúng là tảo, rong, rêu… Ngoài ra, chúng cũng ăn những loại như: côn trùng, giáp xác, trùng chỉ, lăng quăng. Trên thị trường có bán sẵn các loại thức ăn dạng viên nhưng không nên lạm dụng quá nhiều.

Menu