Tagged in

thức ăn cho cá vàng

thức ăn cho cá vàng rất đa dạng, từ các loại trùn chỉ. Giáp xác, côn trùng, thực vật cho đến các loại thức ăn dạng viên. Thỉnh thoảng đổi món cho các chú cá vàng với tôm cắt nhỏ. Lăng quăng, trùn chỉ hay thức ăn đông lạnh.

Menu