Tagged in

thức ăn cho cá xecan sọc

thức ăn cho cá xecan sọc Cá tứ vân rất dễ nuôi. Chúng là loài ăn tạp vì vậy thức ăn của chúng rất đa dạng. Chủ yếu là thực vật nhỏ, các động vật giáp sát nhỏ, giun và các loại hạt. Anh em cần lưu ý là muốn chúng được khỏe mạnh thì cần một chế độ dinh dưỡng an toàn và phong phú.

Menu