Tagged in

thức ăn cho ốc táo vàng

thức ăn cho ốc táo vàng là các loại thức ăn thừa rơi xuống đáy bể. Các món rau được chủ nhân làm sạch và đã nấu chín. Chẳng hạn như rau diếp, dưa chuột, bí hay bí ngô, giun, trùn chỉ. Trường hợp ốc táo ko ăn hết, anh em chủ nuôi nên vớt bỏ thức ăn dư thừa ra ngoài bể.

Menu