Tagged in

thức ăn cho tép

thức ăn cho tép là lá dâu tằm. Lá dâu tằm là thức ăn chứa hàm lượng vitamin cần thiết cho tép cảnh. Tuy nhiên, trong lần đầu anh em cho chúng ăn món lá dâu tằm thì có thể chúng sẽ không ăn đâu nhé. Nhưng sau đó tầm 1-2 ngày thì sẽ ăn rất mạnh.

Menu