Tagged in

thức ăn viên cho cá dĩa

thức ăn viên cho cá dĩa trên thị trường hiện nay. Có rất nhiều loại thức ăn viên cho cá dĩa. Tuy nhiên, chọn đúng loại thức ăn phù hợp với cá dĩa. Sẽ giúp cá dĩa mau lớn, khỏe mạnh và lên màu đẹp hơn.

Menu