Tagged in

thức ăn viên cho cá la hán

thức ăn viên cho cá la hán là các loại thực phẩm. Thức ăn được làm khô, có dạng hình viên và được đóng gói vào hộp hoặc bịch. Kích cỡ viên thức ăn cũng rất đa dạng. Để bạn dễ dàng lựa chọn được loại thức ăn phù hợp với loài cá cảnh đang nuôi.

Menu