Tagged in

thức ăn viên cho cá rồng

thức ăn viên cho cá rồng. Cá rồng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Chẳng hạn như các loại cá nhỏ, cá xiêm, nhái con, rít, gián… Hoặc bạn cũng có thể sử dụng thức ăn viên cho cá rồng, đã được chế biến dạng khô, được đóng gói kỹ lưỡng và bày bán tại các cửa tiệm.

Menu