Tagged in

thuốc diệt sán hồ tép

thuốc diệt sán hồ tép bạn có thể dùng. Một số loại thuốc diệt sán hồ tép có chứa fluebendazole loãng. Hoặc tinh chất Dimilin chứa Diflubenzuron trên thị trường. Khi gặp hai loại thuốc này, sán, giun, thủy tức sẽ bị tiêu diệt ngay.

Menu