Tagged in

thủy sinh

thủy sinh hay một bể thủy sinh là một hệ sinh thái. Bao gồm các loại động vật và thực vật được nuôi trồng trong môi trường dưới nước. Tùy theo từng loài cá, tép hay từng loài cây thủy sinh. Mà người chơi thủy sinh cần chuẩn bị môi trường sống phù hợp cho chúng.

Menu