Tagged in

tiêu diệt bọ giun sán

tiêu diệt bọ giun sán bằng cách kết hợp nuôi các loài cá nhỏ. Đồng thời, thay nước và vệ sinh bể thủy sinh. Ngoài ra cũng có thể dùng một số loại thuốc diệt giun có chứa fluebendazole loãng. Hoặc tinh chất Dimilin chứa Diflubenzuron trên thị trường.

Menu