Tagged in

tim bò cho cá dĩa

tim bò cho cá dĩa vốn được sử dụng. Làm thức ăn cho cá dĩa từ lâu. Tuy nhiên, Khi dùng tim bò làm thức ăn cho cá dĩa. Chủ nuôi cần làm sạch, tim bò cắt nhỏ rồi mới đem xay nhuyễn để cho cá dĩa ăn.

Menu