Tagged in

trichogaster trichopterus

trichogaster trichopterus là tên khoa học của cá Mã Giáp, cá Sặc Trân Châu. Đây là một loài cá vùng nhiệt đới. Chúng thuộc bộ Perciformes bộ cá vược và họ Osphronemidae họ cá tai tượng. Thường xuất hiện trong vùng đất thấp đầm lầy nước có tính axit. Đặc biệt phân bố ở các tầng nước trên và giữa.

Menu