Tagged in

trichopsis vittata

trichopsis vittata tên tiếng anh của loài cá Thanh Ngọc. Hay còn được nhiều người biết đến với tên khác là cá Bã Trầu. Loài cá này thuộc họ cá sặc, phân bố chủ yếu ở một số nước Đông Nam Á. Điển hình như Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Lào và Việt Nam.

Menu