Tagged in

tuổi thọ cá bảy màu

tuổi thọ cá bảy màu cá bảy màu là một trong những loài cá cảnh. Rất được anh em ưa chuộng. Thông thường cá bảy màu có thể sống từ 2 đến 3 năm. Thế nhưng, nếu cá bảy màu của anh em có thể sống đến 1 năm trở nên là đã rất thành công rồi.

Menu