Tagged in

tuổi thọ cá chuột

tuổi thọ cá chuột Trong điều kiện bình thường, một em cá chuột có thể sống được 5 năm. Thế nhưng, nếu chủ nuôi tốt và môi trường sống ổn định, cá chuột sẽ có tuổi thọ cao hơn. Tối đa sống đến 20 năm.

Menu