Tagged in

tuổi thọ cá cửu sừng

tuổi thọ cá cửu sừng Cá cửu sừng là loài cá cảnh có tuổi thọ cao. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường nước chất lượng, được chủ nuôi chăm sóc tốt. Tuổi thọ cá cửu sừng có thể lên đến 15-20 năm. Thời gian trưởng thành của chúng cũng khá dài.

Menu