Tagged in

tuổi thọ của cá chép koi

tuổi thọ của cá chép koi Cá chép Koi là dòng cá cảnh có kích thước khá lớn. Tuổi thọ của cá chép Koi cũng không hề nhỏ. Từ 40 đến 60 năm. Ở một số trường hợp điều kiện nuôi dưỡng cực kỳ tốt. Cá chép Koi có thể sống đến 230 năm.

Menu