Tagged in

tuổi thọ của cá cửu sừng

tuổi thọ của cá cửu sừng là rất cao. Loài cá sửu sừng này có thể sống được từ 15 đến 20 năm. Nếu trong trường hợp được chủ nuôi chăm sóc tốt và sống trong môi trường nước chất lượng. Với điều kiện nhiệt độ ổn định, chế độ ăn đa dạng, phong phú.

Menu