Tagged in

tuổi thọ của cá ngựa vằn

tuổi thọ của cá ngựa vằn Cá sọc ngựa hay cá ngựa vằn nếu được chăm sóc tốt thì sẽ có tuổi thọ lên đến 3 năm. Nhưng nếu tụi nó bị bệnh thì chủ nhân sẽ khó phát hiện. Đa phần tỉ lệ cứu thấp và khó qua khỏi, thậm chí gây thiệt hại cho cả đàn nếu lực lượng bạn nuôi đông đảo.

Menu