Tagged in

tuổi thọ của cá sọc ngựa

tuổi thọ của cá sọc ngựa có thể lên đến 3 năm nếu được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt. Đây là cá cảnh rất dễ nuôi. Đễ thích nghi với môi trường, đặc biệt phù hợp với những anh em mới tập chơi cá. Cá ngựa vằn, cá sọc ngựa phàm ăn và ăn rất khỏe, ít khi bị bệnh, sống được trong hồ cá nhỏ hoặc trong môi trường thiếu oxy.

Menu