Tagged in

tuổi thọ của tép cảnh

tuổi thọ của tép cảnh Tùy vào thức ăn, chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc. Tuổi thọ của tép cảnh trung bình là 1,5 năm. Nếu điều kiện tốt có thể sống đến 2 năm. Ngoài ra, hướng dẫn anh em cách phân biệt tép đực và tép cái. Tép cảnh sinh sản bao lâu một lần…

Menu