Tagged in

vàng

vàng Nhắc đến cá vàng, thể nào anh em cũng nghĩ đến. Các em cá vàng nhỏ xinh bơi lội quanh bể. Thế nhưng, trên thế giới có em cá vàng Ranchu tên gọi là Rocky kích thước siêu to khổng lồ. Với giá bán kỷ lục gần 3 ounce vàng.

Menu