Tagged in

vi sinh bể cá

vi sinh bể cá thực chất là những sinh vật rất nhỏ bé. Chúng ở trong đất, nước, hoặc kể cả trong không khí. Trong môi trường nước của bể cá. Vi sinh tồn tại dưới dạng các loại vi khuẩn, vi tảo, vi nấm…

Menu