Tagged in

vi sinh cho bể tép

vi sinh cho bể tép vi sinh là các loại vi khuẩn, vi tảo. Vi nấm cực kỳ nhỏ bé và không thể quan sát được bằng mắt thường. Những vi sinh có lợi sẽ tạo điều kiện. Và môi trường sống tốt nhất cho các loài tép cảnh, cá cảnh…

Menu