Tagged in

vi sinh dạng lỏng

vi sinh dạng lỏng hiện đang được bán khá nhiều trên thị trường. Chủ nuôi cá có thể dùng thêm vi sinh dạng lỏng. Để hỗ trợ xử lý các cặn bã và thức ăn dư thừa. Đồng thời, làm nhiệm vụ giữ cho nguồn nước trong bể luôn trong sạch.

Menu