Tagged in

vi sinh làm sạch nước hồ cá

vi sinh làm sạch nước hồ cá là tổng hợp các loại vi sinh vật nhỏ bé. Và có lợi cho hồ cá cảnh. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng chúng có công dụng là làm sạch nước, xử lý các chất thải và phân bẩn của cá.

Menu