Tagged in

vitamin cho cá la hán

vitamin cho cá la hán là các sản phẩm hỗ trợ bổ sung. Vitamin cho dòng cá La Hán. Trong quá trình nuôi cá La Hán. Anh em chủ nuôi có thể sử dụng thêm các sản phẩm vitamin này. Để giúp cá La Hán luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.

Menu