Tagged in

wahoo

wahoo là tên của loài cá thu ngàng. Hay còn được gọi với một tên khác là cá thu hũ. Loài cá này phân bố chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới khu vực Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương… Tại Việt Nam, chúng xuất hiện ở vùng biển niềm Trung và vùng biển Đông Nam Bộ.

Menu