Tagged in

xe bán cá cảnh dạo

xe bán cá cảnh dạo một nhiếp ảnh gia người Anh. – Jon Enoch đã dành một tuần rong ruổi. Theo sau những xe bán cá cảnh dạo ở Việt Nam để xin họ cho chụp ảnh. Anh cũng chụp ảnh những xe chở hàng với đầy ắp hàng hóa chất sau chiếc xe gắn máy.

Menu