Tagged in

xe bán cá cảnh

xe bán cá cảnh là một trong những nét độc đáo của Việt Nam. Đặc biệt, bức ảnh chụp. Một xe bán cá cảnh rong ở Việt Nam đã vượt qua 36.000 tác phẩm khác. Dành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi Smithsonian Photo Contest (Mỹ) năm 2020.

Menu