Tagged in

xử lý than tổ ong nuôi cá

xử lý than tổ ong nuôi cá hiện nay, ngoài lá bàng khô. Anh em dân chơi cá còn đang ráo riết truy lùng than tổ ong đã qua sử dụng. Tuy nhiên làm thế nào để xử lý than tổ ong nuôi cá đã qua sử dụng đây?

Menu