Tagged in

xuất xứ cá vương miện

xuất xứ cá vương miện là từ sông Congo và Angola. Đặc biệt còn được tìm thấy ở các vùng kênh rạch tại hồ Tanganyika. Cá Vương miện được nhiều người ưa chuộng và nuôi cùng với cá Rồng.

Menu