Tagged in

yellowfin tuna

yellowfin tuna là tên tiếng Anh của loài cá ngừ vây vàng. Loài cá này thường được dùng làm thực phẩm cho con người. Cá ngừ vây vàng được tìm thấy tại các vùng biển cận nhiệt đới, nhiệt đới trên thế giới.

Menu